Tumblelog by Soup.io
 • pleasejump
 • Once-Upon-a-Dream
 • kornmaedchen
 • gemusia
 • lytwin
 • vertheer
 • bluepanda
 • dinturiel
 • isch
 • 18alexa18
 • followyourdreams
 • zorza
 • morello
 • Wybryk
 • xallofthis
 • hatardig
 • citiesofnight
 • LacrimaMi
 • toskalatte
 • kartoNik
 • hostium
 • likearollingstone
 • killyourhero
 • appleofyoureye
 • katvont
 • Redowskaa
 • followthewhiterabbit
 • carln
 • vesania
 • Magicowl
 • guyver
 • caramelsanddebris
 • Szczu
 • 21gramow
 • coldways
 • adzix69
 • aknatazs
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

9817 2a40 500

last-picture-show:

“Oh, art is too hard”

- Andy Warhol

Co było wielkie, małem się wydało.
Królestwa bladły jak miedź zaśnieżona.

Co poraziło, więcej nie poraża.
Niebiańskie ziemie toczą się i świecą.

Na brzegu rzeki, rozciągnięty w trawie,
Jak dawno, dawno, puszczam łódki z kory.

— Czesław Miłosz
2701 707f 500
Reposted fromretro-lover retro-lover viaoldstuff oldstuff

June 16 2017

5492 2c48 500
Reposted fromaisu aisu viaszydera szydera
2967 c5a0

“The Unbearable Lightness of Being” (1988), directed by Philip Kaufman

Reposted fromnudes nudes viaszydera szydera
... to po co całowałeś  mnie wtedy tak?
— Agnieszka Osiecka, "Siedzieliśmy na dachu".
Reposted fromprecelka precelka viaszydera szydera
Tyle mógłbym ci powiedzieć
Jeszcze mocniej cię przytulić
— Pidżama Porno "Tom Petty spotyka Debbie Harry"
Reposted fromdalmacija dalmacija viaszydera szydera
5423 b02a 500
Reposted fromkyte kyte viaszydera szydera
4218 e088 500
Reposted fromkhabarakh khabarakh viafoods foods
9806 4ae5

utaupe:

Pauline de Rothschild in her Paris apartment bedroom shot by Horst for Vogue UK, June 1969

Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss viahelenburns helenburns
0355 5448 500
Reposted fromspring-flow spring-flow viaTattoo-World Tattoo-World
3845 8f71
8302 7d65 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viaTattoo-World Tattoo-World
9528 4ff6 500
Reposted fromretro-girl retro-girl vialovebooks lovebooks
7571 136e
8514 209a
Reposted fromretro-girl retro-girl viadisheveled disheveled
1149 63f7 500
Reposted fromverronique verronique viadisheveled disheveled
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl