Tumblelog by Soup.io
 • pleasejump
 • Once-Upon-a-Dream
 • kornmaedchen
 • gemusia
 • lytwin
 • vertheer
 • bluepanda
 • dinturiel
 • isch
 • 18alexa18
 • followyourdreams
 • zorza
 • morello
 • Wybryk
 • xallofthis
 • hatardig
 • citiesofnight
 • LacrimaMi
 • toskalatte
 • kartoNik
 • hostium
 • likearollingstone
 • killyourhero
 • appleofyoureye
 • katvont
 • Redowskaa
 • followthewhiterabbit
 • carln
 • vesania
 • Magicowl
 • guyver
 • caramelsanddebris
 • Szczu
 • 21gramow
 • coldways
 • adzix69
 • aknatazs
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 22 2018

6069 5230
Reposted fromtrytorunaway trytorunaway viairmelin irmelin
Reposted frompredictableannie predictableannie
Reposted fromshakeme shakeme vialaluna laluna
7853 222e
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafilmowy filmowy
7855 4202 500
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viafilmowy filmowy
Nie kochałam go zanadto - być może wcale nie jestem zdolna do takiej miłości. A jednak nie śpię…
— Halina Poświatowska
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaskman askman
4902 7ec0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viafelicka felicka
Zawsze chyba chciałam być kimś innym, niż byłam, wydawało mi się, że jestem jakaś taka niekompatybilna ze światem, ciągle nie na miejscu. 
— Edyta Bartosiewicz w magazynie "Zwierciadło", 3 stycznia 2014
Reposted frommefir mefir viakomplikacja komplikacja
Odtrącaniem nie naprawi się żadnego człowieka
— Fiodor Dostojewski “Zbrodnia i kara”
Reposted fromBloodEve BloodEve viakomplikacja komplikacja
Nie przyjaźnię się z wielką ilością osób, wybieram kameralne sytuacje. Nie lubię być samotna, ale lubię być sama.
— Katarzyna Groniec
Reposted fromautunno autunno viakomplikacja komplikacja
4038 6edb 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viajeszczenie jeszczenie
1583 fffb 500
Reposted from4777727772 4777727772 viajeszczenie jeszczenie
7670 3477
Reposted fromtwice twice viajeszczenie jeszczenie
[...] kiedy coś nas nas nęci wystarczająco długo i nieodparcie, na ogół się temu poddajemy.
— Aldous Huxley, Nowy wspaniały świat
Reposted fromgdziejestola gdziejestola viajeszczenie jeszczenie

September 21 2018

8861 ec88 500
Reposted fromseaweed seaweed viagabrynia gabrynia
4632 e480 500
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl