Tumblelog by Soup.io
 • pleasejump
 • Once-Upon-a-Dream
 • kornmaedchen
 • gemusia
 • lytwin
 • vertheer
 • bluepanda
 • dinturiel
 • isch
 • 18alexa18
 • followyourdreams
 • zorza
 • morello
 • Wybryk
 • xallofthis
 • hatardig
 • citiesofnight
 • LacrimaMi
 • toskalatte
 • kartoNik
 • hostium
 • likearollingstone
 • killyourhero
 • appleofyoureye
 • katvont
 • Redowskaa
 • followthewhiterabbit
 • carln
 • vesania
 • Magicowl
 • guyver
 • caramelsanddebris
 • Szczu
 • 21gramow
 • coldways
 • adzix69
 • aknatazs
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2018

Wielu ludzi zamiera w środku. Nie widać tego na pierwszy rzut oka, ale wystarczy, że otworzą usta, a już wiesz, że to stracili. 

Zostali zamordowani przez życie.

— Melvin Burgess
Reposted fromnevergoodenough nevergoodenough viaSkydelan Skydelan
6857 86a9
Reposted fromlaj laj viauaremyheaven uaremyheaven

Street in Positano, Italy.

4170 deca
Reposted fromEtnigos Etnigos viaxannabelle xannabelle
Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym.
— Szymborska
https://www.pisf.pl/cache/images/resizeCrop_720x480/files/aktualnosci/2018_04/zimnawojna.JPGhttps://ocdn.eu/pulscms-transforms/1/RI5ktkqTURBXy8zOTg0YTlkOTY0NDE4NmU0MDg2NjA1YmNkYmY3NjFkMy5qcGVnk5UDAEDNBADNAkCTBc0DFM0BvJUH2TIvcHVsc2Ntcy9NREFfLzIzMzdjOWZkNmI5MzFlZTZjYjBkMjNkY2JhMjU4YTlkLnBuZwDCAAZimna wojna (2018)
Reposted frommglistyporanek mglistyporanek viaWilalena Wilalena
9238 f520 500
Reposted frompiehus piehus viawecouldbeclose wecouldbeclose
6887 d490 500
9970 eaac
Reposted fromprzemykaz przemykaz viajanealicejones janealicejones
5255 2b3d 500
5642 195f
Reposted fromsexysushi sexysushi viajanealicejones janealicejones
7958 fa77
Reposted fromnutt nutt viafoodforsoul foodforsoul
7700 88d4 500
Reposted fromseaweed seaweed viafoodforsoul foodforsoul

June 13 2018

1584 f25c 500
Reposted fromsarazation sarazation viadestroyed destroyed

nevver: L’art de la conversation, René Magritte

Reposted frommr-absentia mr-absentia viadestroyed destroyed
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl